Skab bedre forhold for folkeoplysningen

29. juni 2017

Sådan er årets løb i den kommunale budgetlægning, og sådan kan man som folkeoplysende organisation påvirke beslutningerne.

For aftenskoler, daghøjskoler og andre i den folkeoplysende voksenundervisning er kommunen afgørende. Kommunernes økonomi er hårdt presset i disse år. Mange opgaver skal løses, og mange aktører står i kø for at få del i budgettet.

På den anden side er kommunerne interesseret i at lægge opgaver ud til andre. Her har de folkeoplysende skoler nye muligheder. De lokale folkeoplyseres forhold til politikerne og de ansatte i forvaltningen har derfor stor betydning:

• Hvor meget afsætter kommunalbestyrelsen i budgettet til folkeoplysning?
• Hvilke andre former for finansiering bliver der mulighed for?
• Hvor stor indflydelse har folkeoplyserne selv via folkeoplys- ningsudvalg og lignende udvalg?
• Hvor godt er det daglige samar- bejde med de ansatte i forvaltningen og med kommunalpolitikerne?

Resultatet afhænger af mange forhold, men skoleledere og bestyrelser kan også selv påvirke det. På disse sider fortæller vi lidt om:
• Hvilke muligheder for kommunal finansiering er der?
• Hvordan er de kommunale rutiner?
• Hvordan og hvornår kan lokale folkeoplysere bedst påvirke beslutningerne?

På disse sider kan du læse pjecen "Skab bedre forhold for folkeoplysningen i din kommune - Sådan varetager du folkeoplysníngens interesser i din kommune".

I venstre kolonne kan du klikke videre til de forskellige afsnit i pjecen

DFS linkHer kan du læse, downloade og printe hele pjecen som pdf-fil.

Pjecen er udgivet af Dansk Folkeplysnings Samråd (DFS) og Fritid og Samfund

Vi viser årets løb i den kommunale budgetlægning og giver ideer til hvordan man som folkeoplysende organisation kan påvirke beslutningerne.

Årshjul 220