Kommunal folkeoplysningspolitik

29. juni 2017

Tilfreds eller meget tilfreds. Sådan lyder vurderingen af de nye kommunale folkeoplysningspolitikker, uanset om man spørger byrådspolitikerne eller repræsentanter for foreninger og skoler.

Fritid og Samfund har gennemført en undersøgelse, der belyser

  • arbejdet med at nedsætte erstatningen for folkeoplysningsudvalg, de såkaldte § 35, stk.2-udvalg
  • arbejdet med at formulere lokale folkeoplysnings-politikker
  • indholdet af de kommunale folkeoplysningspolitikker

Undersøgelsen blev gennemført på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt de landsdækkende oplysningsforbund AOF, FOF, LOF, Netop og DOF. Der er ydet støtte til undersøgelsen fra Kulturministeriet.

DFS linkUndersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker

DFS om folkeoplysnings-politikker

DFS linkEn god folkeoplysningspolitik

De lokale folkeoplysende skoler og foreninger var med til at udforme de kommunale folkeoplysningspolitikker. DFS gav disse råd til arbejdet.

Brug de nye muligheder i folkeoplysningsloven:
• Brug folkeoplysningspolitikken!
• Brug folkeoplysningsudvalget!
• Brug det lokale folkeoplysningssamråd - eller opret et!
• Brug mulighederne for partnerskaber!
• Brug mulighederne for lukkede hold!
• Brug mulighederne for ikke at kræve deltagerbetaling

Mere om folkeoplysningsloven
De kommunale folkeoplysningspolitikker er fastlagt i lovens § 34