Inspiration til kommunale partnerskaber

29. juni 2017

På disse sider kan finde gode råd om lokale partnerskaber mellem folkeoplysning og kommune. Det er de erfaringer, som tre skoleledere og to kommunale embedsmænd har gjort på områdetRygestopkurser

Demokrati og velfærdssamfund

IT for ældre

Disse tekster er også udgivet som et hæfte. De er resultatet af et produkt af samarbejdsprojektet ”Lokale partnerskaber” mellem AOF Danmark, LOF og NETOP – netværk for oplysning.
Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

DFS linkTeksterne som samlet folder (pdf)

En attraktiv partner
Thomas Bach er tidligere centerchef for borgerservice og fritid i Greve Kommune og har arbejdet med folkeoplysning i DUF og i Odense Kommune. Vi har spurgt ham, hvordan og hvornår folkeoplysningen er en attraktiv partner for kommunen.
Til det siger han:
"Aftenskolerne skal gøre sig klart, hvad de kan og vil, men også kende den kommunale dagsorden, så de kan skrive sig ind i den. De mange initiativer med IT for ældre er et godt eksempel.
De øvrige aktører på folkeoplysningsområdet er gode til at stå sammen, og det kan aftenskolerne med fordel lære af. De senere år er kommunernes bemanding på folkeoplysningsområdet blevet mere professionaliseret.
Når aftenskolerne skal arbejde sammen med kommunerne skal de derfor agere professionelt både hvad angår samarbejdets indhold og processen med forvaltning såvel som politikere".