Demokrati og velfærdssamfund

Demokrati og velfærdssamfund

29. juni 2017

Folkehøjskolen i Slagelse er en række debatmøder, som tre aftenskoler, kommmunen og det lokale dagblad står for i fællesskab.

En række involverende debatmøder, der afvikles og annonceres af AOF, FOF og LOF i fællesskab, med kommunen og Sjællandske (den lokale avis) som samarbejdspartnere. I foråret 2013 handlede de tre debatarrangementer om demokrati og velfærd, i efteråret 2013 er temaet kommunalvalget.

Samarbejdet er indledt ved en henvendelse fra kommunaldirektør Søren Lund Hansen til de 3 store aftenskoler i Slagelse Kommune og til Sjællandske.

Finansiering / arbejdsdeling:
Sjællandske er med til at profilere Folkehøjskolen ved store avisartikler og i deres netavis.Slagelse Kommune stiller sekretærbistand til rådighed og bidrager økonomisk.

AOF, FOF og LOF modtager og administrerer tilmeldinger. Der skeles ikke til, hvor mange de hver især har, men alle tilmeldinger lægges sammen til et samlet antal. Øvrige udgifter til arrangementerne dækkes af deltagerbetaling.

Hver aftenskole afregner i sit regnskab for et foredrag efter almindelige gældende regler på aftenskoleområdet.

Søren Lund Hansen 180

Initiativtager og kommunaldirektør Søren Lund Hansen, Slagelse, siger om samarbejdet med aftenskolerne:

"Dybest set er dette et demokratiudviklingsprojekt. Målet er at genskabe den meningsdannende samtale. Her er oplysningsforbundene selvfølgelig oplagte samarbejdspartnere. De ved, hvordan man skaber samtalerum, de ved hvordan man arrangerer det, de ved hvordan man gør folk interesserede i de valgte emner.

Mit håb, da vi indledte samarbejdet, var at vi kunne skabe en mere folkelig debat om samfundsrelevante emner, men med lokal fokus. Lykkedes det, ville det kunne blive et sted, hvor de lokale politikere kunne møde op og debattere med borgerne om emner, inden disse var på den konkrete politiske dagsorden med oplæg om beslutning.

Det første år var en god start og jeg håber, og jeg håber vi kan fortsætte ad den vej."

Gode råd fra skoleleder Lis Bager Christensen

  • Det kræver mod og åbenhed, hvis man ikke vant til at arbejde sammen med en kommunaldirektør og pressen. Men gør det, hvis chancen byder sig - eller vær selv initiativtager.
  • Der skal være en god kemi mellem partnerne for at alle ideer kan blive bearbejdet, vendt, analyseret m.m., for at finde det rigtige koncept
  • Udbyt/benyt at der i lovgivningen er åbnet mulighed at kommuner skal samarbejde mere bredt og med f.eks. aftenskoler.