It for ældre

It for ældre på plejecentre

29. juni 2017

AOF Roskilde får statslig puljestøtte til it-undervisning på plejecentre - i samarbejde med kommunen, ældreorganisationer og plejecentrene.

Senior it 220

AOF i Roskilde søgte og fik bevilget 1,5 mio, da Socialministeriet i 2012 udbød en større pulje til styrkelse af ikke-IT-vante ældres It-kompetencer.

Indholdet består i at ældre borgere på plejecentre kan få gratis IT-undervisning. Projektets målgruppe er ældre, der kun sjældent ville opsøge IT-muligheder hos eksempelvis oplysningsforbund, biblioteker og frivillige sociale foreninger.

Plejecentrene finder kursister og tager imod tilmeldinger. AOF Roskilde står for undervisningen. Når det formelle undervisningsforløb slutter, kan de ældre efterfølgende få hjælp fra ældreorganisationen OK-Klubben, som så overtager vejledningsfunktionen.

Skolelederen fortæller, at da et hold gerne ville fortsætte med undervisningen efter de 20 uger, lavede man en aftale med kommunen, så det sker som ordinær folkeoplysningsaktivitet, med ekstra tilskud fra kommunen, og dermed fortsat er gratis for borgeren.

Samarbejdspartnerne er AOF Roskilde, Roskilde kommune, ældreorganisationen OK-klubben, plejecentrene Bernadottegården og Æblehaven.

Gode råd fra skoleleder Peter Munch Jørgensen

  • Brug jeres kontakter til kommunens politikere – både dem der sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, men også andre udvalg, der er relevante for det, I gerne vil samarbejde om.
  • Folkeoplysningsloven og den kommunale folkeoplysningspolitik, som lægger op til lokale partnerskaber, er et kraftfuldt argument både overfor politikere og forvaltning.
  • Gør jeres forarbejde grundigt – afdæk behovet, lav forhåndsaftaler med eventuelle samarbejdspartnere. Med andre ord - vis dem I skal samarbejde med, at I er velforberedte og mener det alvorligt.

Kontakt:
DFS linkAOF-Roskilde