Rygestopkurser

Rygestopkurser

29. juni 2017

Bornholms regionskommune tilbyder rygestopkurser i samarbejde med lokale aftenskoler.

rygestop

Bornholms regionskommune tilbyder gratis rygestopkurser til alle borgere. I praksis er det en af de lokale aftenskoler, der står for afviklingen.
Der er udarbejdet pjecer, som ligger tilgængeligt på alle relevante steder (læger, bibliotek, hospital), og derfra tager interesserede kontakt til aftenskolen, som løbende opretter hold, når der er efterspørgsel.

Aftenskole-initiativ
Samarbejdet opstod ved at skolelederen brugte sit netværk til kommunens politikere og derved kom i dialog med såvel det politiske som det administrative led om mulighederne for et samarbejde.

To slags finansiering
Rygestopkurserne finansieres dels af særligt tilrettelagte forløb-midler fra folkeoplysningsområdet og via kommunens Borger og Sundhedsenhed; de er gratis for borgerne at deltage i. 

Gode råd fra skoleleder Aage Larsen
• Brug jeres netværk – tag kontakt til dem I kender I kommunen, politisk eller administrativt, og luft jeres ideer for dem. 
• Stå ret når kommunen ringer – I skal selvfølgelig levere det, I har aftalt

Kontakt:
DFS linkLOF Bornholm
v/ skoleleder Aage Larsen