Lokale samråd

29. juni 2017

DFS arbejder for, at der bliver etableret samråd i alle landets kommuner. Dette arbejde foregår i samarbejde med Oplysningsforbundenes Fællesråd. Der er i dag 50 lokale samråd over hele landet.

Lokale samråd har til formål at styrke det folkeoplysende arbejde lokalt ved at tale folkeoplysningens sag overfor kommunale instanser.
Medlemmer af de lokale samråd kan være alle folkeoplysende foreninger – aftenskoler, daghøjskoler, folkeuniversiteter, kulturelle foreninger og sagsorienterede foreninger.

Brug disse sider til at få inspiration og viden til at komme i gang og til arbejdet i samrådet

DFS linkGode argumenter for lokale samråd

DFS linkLæs om andres erfaringer og resultater.

DFS linkFå kontakt til lokale samråd

DFS linkVærktøjskassen - invitationsbrev, vedtægter m.m

Møde tegning 220

Råd og vejldning

Har I brug for ideer og rådgivning, når I første gang skal etablere et lokalt samråd? Eller vil I gerne udbygge og udvikle det samråd, I allerede har? Så står vi klar.

Vi indsamler viden og erfaringer og hjælper gerne med rådgivning til jer hvad enten:

  • I overvejer at starte et lokalt samråd
  • I vil udbygge og udvikle et eksisterende.

Vi deltager også gerne i opstartsmøder eller orienteringsmøder. Du kan kontakte: 
• Trine Bendix, DFS, tbk@dfs.dk
• Robin Kristiansen, DOF, rk@danskoplysning.dk
• Hafida Bouyled, AOF, hafidabouyled@aof-danmark.dk
• Bent Jørgensen, LOF, bent@lof.dk
• Søren Hansen, FOF, sh@fof.dk
• Henriette Andersen, FORA, henriette@fora.dk
• Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen, rj@daghojskoler.dk

DFS har i samarbejde med Fritid@Samfund udviklet en pjece, der gennemgår konkrete eksempler på, hvordan og hvornår lokale samråd kan påvirke den kommunale politik.
Læs pjecen her