Værktøjskassen

29. juni 2017

På denne side kan du finde tekster, der kan hjælpe i arbejdet med at etablere, styrke og udvikle lokale samråd.

DFS linkForslag til invitationsbrev
Her er et udkast til et brev, du kan sende til andre folkeoplysningsorganisationer som indkaldelse til et stiftende møde i et lokalt samråd.
Det er et word-dokument, som ikke er skrivebeskyttet. Det betyder, at du kan downloade det og rette og tilpasse det til dit formål.

Forslag til vedtægter
To udkast til vedtægter for et Folkeoplysende Voksenundervisningssamråd.
Det er word-dokumenter, som ikke er skrivebeskyttede. Det betyder, at du kan downloade dem og rette og tilpasse dem til dit formål.

DFS linkModel 1, generalforsamlingsmodellen

DFS linkModel 2, bestyrelsesmodellen

DFS linkKerteminde Samråds vedtægter (Et bud på vedtægter, der er meget uformelt)

DFS linkHvor gemmer de pengene?
I denne artikel forklarer Jette Kammer Jensen fra AOF-Danmark, hvordan lokale samråd kan arbejde for at forbedre de økonomiske tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Artiklen forklarer, hvordan det kommunale budget er skruet sammen, og hvordan det bliver til.

Inspiration til kommunale partnerskaber
Denne pjece beskriver, konkrete eksempler på, hvordan I som lokal folkeoplysende aktør kan lave partnerskaber med kommunen.

Skab bedre forhold for folkeoplysningen
DFS har i samarbejde med Fritid@Samfund udviklet en pjece, der gennemgår konkrete eksempler på, hvordan og hvornår lokale samråd kan påvirke den kommunale politik.
Læs pjecen her

Vi deltager også gerne i opstartsmøder eller orienteringsmøder. Du kan kontakte: 
• Trine Bendix, DFS, tbk@dfs.dk
• Robin Kristiansen, DOF, rk@danskoplysning.dk
• Hafida Bouyled, AOF, hafidabouyled@aof-danmark.dk
• Bent Jørgensen, LOF, bent@lof.dk
• Søren Hansen, FOF, sh@fof.dk
• Henriette Andersen, FORA, henriette@fora.dk
• Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen, rj@daghojskoler.dk

Har du ønsker til siden, kan du kontakte Trine Bendix, tbk@dfs.dk