Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

1. januar 0001

Puljen er på 1,2 mio. kr. og forvaltes af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Ansøgningsfrist er den 24. september 2018.

Formålet med puljen er at udvikle og udbrede nye måder at drive folkeoplysning på.
Puljen kan søges af folkeoplysende organisationer og foreninger med virke under folkeoplysningsloven, og med folkeoplysende voksenundervisning eller folkeoplysende foreningsarbejde med voksne som hovedmålgruppe, som aktivitet.

Puljen udbydes af Kulturministeriet, men administreres v/ DFS. Puljen udbydes med lovhjemmel i Folkeoplysningslovens §53, stk. 2 om forsøgs- og udviklingsarbejde indenfor lovens område, og ansøgerkredsen er derfor afgrænset til at være foreninger/organisationer med virke herunder, men der er ikke krav om tilhørsforhold til en medlemsorganisation under DFS. 

For nærmere præcisering af puljens retningslinjer, ansøgningsskema og ansøgerkreds - klik her