Læringsdage – Styrk kompetencerne!

Læringsdage 2014 foregik i ugen 5.-11. maj.

 Logo Læringsdage 220

I år lå Læringsdage i uge 19. Det er femte år i træk, at Læringsdage afholdes overalt i landet, og der kommer hele tiden flere byer med. I 2013 var der fokus på at styrke grundlæggende færdigheder, som læsning, skrivning, regning og it. Vi har samme fokus i 2014.

Landet over vil aftenskoler, daghøjskoler, biblioteker, VUC’er, erhvervsskoler, sosu-skoler, VEU-centre m.fl. vise forskellige læringsmuligheder frem for offentligheden. Der vil være markedspladser, festivaller, events og lignende, hvor man kan høre om, se eller prøve forskellige læringstilbud.

Fire ting gjorde dette års Læringsdage særligt vigtige:

  • Hver sjette borger har svært ved at læse, mange har svært ved at regne og bruge it. Det viser OECD’s PIACC-undersøgelse. Det må vi gøre noget ved.
  • Danmark Læser – er kulturministerens nye, landsdækkende kampagne. Vær med i den.
  • Fra 2015 skal borgernes kommunikation med det offentlige foregå digitalt. Vi må hjælpe med at så mange som muligt kan det.
  • Videre i TEKSTEN er en kampagne der viser vejen for ordblinde. Vi kan give kampagnen medvind.

 

 

 

 

Christine Antorini 2 160
”En halv million danskere har svært ved at læse. Det gør det vanskeligt at klare sig på mange arbejdspladser. Vi har gode uddannelsestilbud i form af bl.a. Forberedende Voksenundervisning (FVU) for at afhjælpe problemet, og flere og flere benytter sig heldigvis af tilbuddet om at blive bedre til at skrive, læse og regne.
Læringsdage 2014 er med til at gøre endnu flere borgere opmærksomme på de mange læringstilbud for voksne,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Marianne Jelved 160
”Jeg er rigtig glad for, at biblioteker, aftenskoler og andre folkeoplysere er så engagerede i at sikre, at flest mulige borgere bliver klædt på til at kommunikere med det offentlige via hjemmesider, e-mails og facebook. Sammen med andre uddannelsesinstitutioner har de en stor opgave at løfte.
Jeg håber, at lokale samarbejder om Læringsdage 2014 vil nå ud til mange mennesker med alt fra it-tilbud til ” Danmark Læser”, Kulturministeriets kampagne for at få flere til at læse romaner,” siger kulturminister Marianne Jelved.