Realkompetence

Realkompetencer skal være synlige

- DFS' hjemmeside om realkompetence

Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer.

Det sker bl.a. i familien, i sportsklubben og i folkeoplysningens skoler og foreninger
Her opnår vi konkret viden og håndfaste færdigheder. Men vi opnår også mere uhåndgribelige kompetencer: at ideudvikle, at samarbejde, at passe på vores helbred - og meget andet.
Til sammen udgør al denne viden og alle disse evner og færdigheder vores realkompetencer.

Vi bruger vores realkompetencer hver dag - uanset om vi har eksamensbevis på dem eller ej. Og ofte uden selv at tænke over det.

De fleste af os kan have stor gavn af at opdage vores egne realkompetencer og sætte ord på dem. Det giver os større selvtillid, og det åbner vores øjne for nye handlemuligheder.

Men det er også nyttigt, at andre anerkender vores realkompetencer. Det kan hjælpe os videre i en ny uddannelse eller til et andet job.

Derfor arbejder mange mennesker og mange institutioner med afklaring, dokumentation, vurdering og anerkendelse af realkompetencer.
Dansk Folkeoplysnings Samråd har også gjort realkompetence til et indsatsområde.

DFS linkMere om hvordan realkompetence anerkendes i voksen- og efteruddannelserne

    

Eksempelsamling

Det Nationalt Videncenter for Realkompetence, NVR, har lavet en eksempelsamling om god praksis for anerkendelse af realkompetence. Idéen til eksempelsamlingen stammer fra den arbejdsgruppe om realkompetencevurdering, der blev nedsat i regi af det tidligere Undervisningsministerium i 2010.

DFS linkEksempelsamlingen

DFS linkRKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

 

Union Jack 30
DFS linkDette emne på engelsk

På DFS' realkompetence-sider finder du:
- en introduktion til realkompetence-arbejdet,
- en opslagsbog i områdets begreber,
- en oversigt over de projekter, der arbejdes med i folkeoplysningen og andre steder
- en støtte til dem, der arbejder med realkompetence.

I venstre kolonne kan du komme videre til de forskellige undertemaer.
 

Vigtige Links

Rød pilLov om udbygning af anerkendelse af realkompetence
Loven blev vedtaget i Folketinget den 22.5.07

Rød pilMin Kompetencemappe

Rød pilTre værktøjer til realkompetencevurdering og kompetencespillet