Det vil DFS

DFS ser anerkendelse af realkompetence som et vigtigt element i strategien for livslang læring. Vi har erfaring for at det styrker den enkeltes motivation for videre læring at få sat ord og begreber på de kompetencer, der er opnået i forskellige sammenhænge - herunder i folkeoplysningen.

Derfor ønsker DFS, at der skal arbejdes med et bredt perspektiv på realkompetence og på en måde, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.  Afklaring og dokumentation af realkompetence skal give den enkelte et udgangspunkt for at træffe valg om hvilken vej, der er den rette ift. uddannelse, erhverv, karriereskift eller personlig udvikling.

I den aktuelle lovgivning er der snævert fokus på realkompetencevurdering ift. de formelle uddannelsers mål.  For nogen er en sådan vurdering og formel anerkendelse af deres realkompetence relevant, for andre ikke.  Afklaring og vurdering ift. en jobprofil kan ofte give mere mening for den enkelte - og for virksomhederne - og for mange er det den personlige afklaring, der har værdi..

DFS vil understøtte at deltagerne i folkeoplysningen, når det er relevant, kan få hjælp til at afklare og dokumentere deres realkompetencer på et så kvalificeret grundlag som muligt.  Et omfattende udviklingsarbejde er gennemført, hvor DFS med efteruddannelse, vidensdeling og information har klædt vores medlemsorganisationer på til denne opgave. I denne proces er Realkompetenceforum et af omdrejningspunkterne, denne hjemmeside et andet og konsulentbistand til medlemsorganisationernes udviklingsprojekter inden for realkompetence et tredje.

DFS er repræsenteret i forskellige eksterne fora og arbejdsgrupper, hvor realkompetence er på dagsordenen.  For eksempel i referencegruppen for det Nationale Videncenter for Realkompetence, i VEU-rådet og i det Nordiske Ekspertnetværk for Validering.  DFS har her en opgave med at vise folkeoplysningens potentiale ift. afklaring og dokumentation af realkompetence og at vise på hvilke måder folkeoplysningen kan indgå i samarbejde med de øvrige aktører på feltet.

DFS ønsker i samarbejde med de øvrige aktører inden for livslang læring at bidrage til at borgerne får det realkompetence-tilbud, der matcher deres aktuelle behov bedst og at sikre en bæredygtig økonomi for arbejdet, at der er adgang til kompetenceudvikling for dem, der skal arbejde professionelt med realkompetence, at der arbejdes med kvalitet på en måde, der inddrager alle relevante aktører og at der fortsat kan foregå et udviklingsarbejde, der bl.a. skal sikre en pædagogisk/didaktisk tilpasning af den uddannelse der tilbydes i forlængelse af afklaring og vurdering af realkompetence.