Realkompetenceforum

Input, gensidig sparring og koordinering af arbejdet i medlems-organisationerne. Det er formålet med DFS' Realkompetenceforum.

Forummet blev etableret i slutningen af 2004. I starten mødtes forummet 4-6 gange om året. I dag er der ét årligt statusmøde, hvor der er oplæg fra eksperter udefra og fra de medlemsorganisationer, som har konkrete projekter i gang.

Formålet er:

-  At koordinere initiativer om realkompetencer
-  At inspirere hinanden gensidigt
-  At give viden om realkompetencearbejde og erfaringer fra andre lande
-  At give rammer for en struktureret debat
-  At give viden om, erfaring med og inspiration til organisationsudvikling
-  At give input til bestyrelsen

DFS linkHer kan du finde mere om Realkompetenceforum, blandt andet nogle af de oplæg, der har været holdt på møderne. Realkompetenceforum er en del af DFS-Læring, et medlemstilbud.