Møder i Forum for Realkompetence

- dagsordener, referater og oplæg.

Møder i 2014

17. juni 2014

DFS linkInvitation

DFS linkProgram

DFS linkDeltagerliste 

DFS linkOplæg ved Michael Bjergsø, Produktionsskolernes kompetencebevis

DFS linkOplæg ved Håkon Grunnet, Nationalt videncenter for realkompetencevurdering

DFS linkOplæg ved Helene Valgreen, Danmarks Pædagogiske Universitet

DFS linkKort intro til projektet evalueringsfundament

DFS linkRealkompetencevurderingsskema for vildmarkskok – Finland (Assessment form… )

DFS linkReferat

 

Møder i 2013:

29.01.13
 
DFS linkInvitation

DFS linkProgram

DFS linkOplæg ved Louise Leth og Malene Christoffersen, MBU

DFS linkOplæg ved Håkon Grunnet, NVR

DFS linkOplæg ved Søren Dissing Sandahl, Region Hovedstaden

DFS linkOrientering om nationalt sprogcertifikat ved Annemarie Holm, DFS

DFS linkTilbud om diplommodul i realkompetence på VIA University College

DFS linkReferat

  
 
Møder i 2012:

24.01.12: RKV-arbejdsgruppens arbejde
DFS linkInvitation
DFS linkProgram
DFS linkRKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer
DFS linkOplæg ved Ulla Nistrup
DFS linkOplæg ved Randi Jensen
DFS linkPræsentation af test ved Christoph Schepers
DFS linkReferenceramme i system ved Christoph Schepers
DFS linkSkizzebeskrivelse af test ved Christoph Schepers
DFS linkReferat

Møder i 2010:

07.09.10: To undersøgelser om realkompetencevurderings udbredelse
DFS linkSe program
DFS linkAnerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv (EVA)
DFS linkAnerkendelse af realkompetencer i et nordisk perspektiv (EVA)
DFS linkEVA's undersøgelser om realkompetence 2010, Michael Andersen, specialkonsulent ved EVA og hovedansvarlig for undersøgelserne (PP)
DFS link E-værktøjer og realkompetence, Håkon Grunnet, konsulent ved det Nationale Videncenter for Realkompetencevurderinger, VIAUC (PP)
DFS linkKvalitetskodeks for realkompetence i Danmark, Håkon Grunnet (PP)
DFS linkUndervisningsministeriets strategi på realkompetencefeltet set i lyset af EVA's rapport og rapporter og initiativer fra NVR, Kirsten Overgaard Bach, kontorchef for kontoret for livslang læring (PP)
DFS link Orientering fra medlemsorganisationerne om aktivitet på RK feltet

Møder i 2009:

03.09.09 - Undervisningsministeriets strategi på realkompetencefeltet. v/ Kirsten Overgaard bach, kontorchef for kontoret for livslang læring.
Om videncenterets projekter og resultater. v/ Kirsten Aagaard, leder af det Nationale Videncenter for Realkompetencevurderinger.
DFS linkSe program
DFS linkSe Kirsten Aagaards oplæg
DFS linkSe Kirsten Overgaard Bachs oplæg
DFS linkSe referat fra mødet

Møder i 2008:

05.09.2008 - Kirsten Aagaard, leder af det Nationale Videncenter for Realkompetencevurdering, VIAUC, om videncenterets opgaver, organisation og projekter.
DFS link Se program

Møder i 2007:

03.09.2007 - DGIs arbejde med realkompetence og orientering om realkompetencevejleder-projektet.
DFS link Se program

Møder i 2006:

Bemærk ændret dato: 14.12.06 - Annelise Hauch, Undervisningsministeriet, orienterer om lovarbejdet vedrørende realkompetencer.
Mødet afholdes under forudsætning af at den politiske proces går sin forventede gang.
DFS link Se program
DFS linkAnnelise Hauchs oplæg

05.09.2006 - Lektor Steen Høyrup fra DPU svarer på spørgsmål.

Konsulent John Steen Johansen, AOF, fortæller om "Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring"
DFS link Se program
DFS linkSteen Høyrups materialer, spørgsmål og svar

07.06.2006 - Mødet aflyst

26.04.2006 - Trepartsudvalgets rapport samt status fra Vikafi og Daghøjskolerne
DFS link Se program
DFS link Se referat

04.04.2006 - Medlemsmøde: Realkompetence - et indsatsområde for DFS
DFS linkSe invitation

01.03.2006 - Præsentation af Det Nationale Kompetenceregnskab (NKR) samt præsentation af projekter, bl.a. Kompetenceprofilen
DFS link Se program
DFS link Se referat

Møder i 2005:

07.12.2005 - Præsentation af RK-projekter
DFS link Program
DFS link Studierejse til Holland den 6.-8. november 2005

02.11.2005 - Udviklingen af dokumentationsmetoder for realkompetence
DFS link Se program
DFS linkOplæg ved Nils Henrik Helms, SDU
DFS linkOplæg 1 - ved Martin Eggert Hansen, DTI
DFS linkOplæg 2 - ved Martin Eggert Hansen, DTI
DFS linkOplæg 3 - ved Martin Eggert Hansen, DTI
DFS linkOplæg 4 - ved Martin Eggert Hansen, DTI

30.08.2005 - Mødet aflyst (p.g.a. møde i Undervisningsministeriets styregruppe om realkompetencer)

08.06.2005 - Status over lokal implementering og konkret gennemgang af det norske Realkompetencedokument
DFS link Se program
DFS link Se referat
DFS linkPower Point oplæg, AOF

Juni 2005 - Hollandsk-dansk ekspertmøde i Utrecht
DFS linkHvorfor deltog DFS?
DFS linkOplæg af Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen
DFS linkVPL in the organisation
DFS linkKenniscentrum EVC i Utrecht

20.04.2005 - Dokumentation af realkompetence. Krav til dokumentationsmappen
DFS link Se program
DFS linkOplæg fra Videncenter for Kompetenceafklaring - Vfk
DFS linkOverordnet introduktion - VfK
DFS linkVejledning - VfK
DFS linkProdukter - VfK
DFS linkOvervejelser om uafhængige vurderingsinstitutioner

09.03.2005 - Voksenvejledning og uafhængige validering af folks realkompetencer
DFS link Se program
DFS link Se referat
DFS linkOplæg fra Helene Valgreen, FFD

13.01.2005 - Internationale erfaringer og status på udviklingsprojekter
DFS link Se program
DFS linkOplæg om den internationale udvikling
DFS linkOplæg fra Dansk Arbejdsgiverforening

Møder i 2004:

25.10.2004 - Udenlandske erfaringer
DFS link Se program
DFS linkOplæg fra Højskolerne
DFS linkHøjskolernes samarbejde med det formelle udd.system
DFS linkOplæg om norske erfaringer
DFS linkOplæg fra LO

21.09.2004 - Erfaringer fra pilotprojekter
DFS link Se program
DFS linkOplæg om europæisk CV
DFS linkOplæg fra Fritid & Samfund / AOF
DFS linkOplæg fra NETOP og LOF
DFS linkOplæg fra DUF
DFS linkOplæg fra Daghøjskoleforeningen
DFS linkEU-kommissionens forslag til Europass
DFS linkEU ministerrådets anbefaling

11.08.2004 - Begrebsafklaring
DFS linkSe referat