Undervisningsministeriet og realkompetence

Realkompetence indgår i Undervisningsministeriets arbejde, og DFS bidrager til dette arbejde.

Rød pilDFS ønsker mere kvalitet i realkompetencearbejdet

Som en del af loven fra 2007 (se nedenfor) gennemføres i 2010 en lovovervågning. I denne forbindelse har DFS afgivet høringssvar.
Loven undervurderer den selvstændige værdi, som borgeren har af at få afklaret og dokumenteret sine realkompetencer og blive vejledt i, hvordan man udnytter dem og forbedrer dem. DFS stiller seks forslag til forbedring arbejdet, bl.a. for at styrke kvaliteten og professionalismen.

Ny lov om realkompetence

Fremover får borgerne bedre muligheder for at få vurderet (se vurdering) deres realkompetencer. Vurderingen kan få betydning for, hvilken voksen- og efteruddannelse de kan deltage i. Men den nye lov bliver det derfor lettere for voksne at få adgang til et relevant uddannelsestilbud på baggrund af en realkompetencevurdering.

Rød pil Mere om loven

Udvikling og værktøj

Siden april 2005 har en "styregruppe vedr. realkompetencer i forbindelse med folkeoplysning og frivillige aktiviteter" under Undervisningsministeriet arbejdet. I denne styregruppe sad 4 repræsentanter fra DFS, hvoraf en repræsentanterne fungerede som formand.
Et resultat af styregruppens arbejde er de 3 elektroniske redskaber, som SDU/ Knowledgelab har udviklet. Redskaberne er nu tilgængelige på nettet og kan benyttes gratis til at afklare (se afklaring) og dokumentere (se dokumentation) realkompetencer erhvervet i henholdsvis folkeoplysningen, foreningesarbejdet og det frivillige arbejde. Redskaberne kan udfyldes alene eller sammen med en sparringspartner.

De tre redskaber kan ses her:

Rød pilFolkeoplysning

Rød pilForeningsarbejde

Rød pilFrivilligt og socialt arbejde

Rød pilStyregruppens medlemmer