Opslagsbog i realkompetence

Som så mange andre felter opstår der et fagsprog omkring arbejdet med realkompetence.

Nogle af ordene og begreberne er helt nye, andre er kendte og stammer fra forskellige dele af uddannelsessystemet og bruges i den kendte betydning, men mange af dem får en lidt efter lidt en særlig betydning i forbindelse med realkompetence.

Her giver vi en - forholdsvis - kort forklaring på nogle af de centrale begreber, som dukker op i tekster og samtaler om realkompetence. Ordene er anført alfabetisk i venstre kolonne.

Som udgangspunkt er det en opslagsbog, hvor brugeren kan finde et ord eller begreb, som hun ikke kender eller i tvivl om betydningen af.  Hvert enkelt opslag kan læses for sig og give mening og forståelse, men til sammen giver opslagene en introduktion til og et overblik over arbejdet med realkompetence.

Listen omfatter primært ord og begreber på dansk.

Begrebsforvirring

Der er hersker en betydelig begrebsforvirring på feltet - trods forskellige forsøg på at skabe fælles terminologi.

Forskellige lande bruger forskellige ord.

Nogle gange er det bare svært at oversætte præcist fra et sprog til et andet. Andre gange arbejdes der i et land på en særlig måde med realkompetence.

De ord, der bruges, bygger på den tradition, der er for uddannelse og prøver i det enkelte land: Er der en særlig tradition for erhvervsuddannelser eller ej? Er der tradition for, at voksne sætter sig på skolebænken? Eller er der tradition for, at man ofte skifter job?

Det spiller også meget tydeligt ind, om der i de enkelte lande er en stærk styring fra centralt hold, eller om der er mange decentrale aktører, som arbejder med realkompetence. Der udvikles særlige ord i de enkelte sektorer og i de enkelte projekter.

I Danmark bruger de forskellige uddannelsesområder forskellig terminologi og at de enkelte uddannelsesområder har over tid brugt ordene og begreberne med forskellige betydning.

Alle disse forhold bidrager begrebsforvirring - både nationalt og internationalt. Det er et grundvilkår og et forbehold i alle bestræbelser på at beskrive og forklare feltet.

 

Brugsvejledning

Ordene i venstre kolonne står i alfabetisk rækkefølge. Klik på et af dem for at nå frem til en forklaring.

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:
- enten til en forklaring af dette begreb;
- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.

Ordlisten i venstre kolonne følger med på hvert opslag, så det er muligt at gå videre til andre ord - uden at vende tilbage til opslagsbogens forside.