Afklaring

Afklaring er en fase i processen.

Afklaringsfasen er for den enkelte en proces, hvor hun skal finde ud, hvilke realkompetencer hun faktisk har, og finde ud af, hvordan det kan synliggøres og dermed dokumentere, hvad hun kan.

Forskellige redskaber og metoder kan støtte den enkelte i realkompetenceafklaringen (interview, spørgeskema, selvevaluering, gruppeevalueringtest, portfolio).
Formålet er at få identificeret, hvad den enkelte kan og danne sig et første billede af, på hvilket niveau kompetencerne ligger.

Uanset hvilke metoder der bruges er det vigtigt, at den enkelte selv er aktiv og får ejerskab til processen.

Det er også vigtigt fra start at gøre sig klart hvad formålet med afklaringen er. Er det et snævert uddannelsessigte i forhold til en konkret uddannelses mål eller er det bredere ift. uddannelsesvalg, karriereskift, jobprofiler eller en mere personlig udvikling.

I lovgivningen vedr. anerkendelse af realkompetence er formålet at få afklaret sine reelle kompetencer ift. en konkret uddannelse, hvor det er muligt at få adgang på grundlag af sin realkompetence. Eller det kan dreje sig om at søge formelt at få anerkendt sin realkompetence i forhold til en given uddannelse og få enten et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis.

Afklaringen kan finde sted i forskellige sammenhænge. På de formelle uddannelser, der står for at vurdere og anerkende den enkeltes realkompetence, gives der i varierende omfang og på forskellige måder støtte til afklaringsfasen.

I større virksomheder vil der være HR-medarbejdere, der forestår kompetenceafklaring af de ansatte med henblik på at matche medarbejdere og jobprofiler eller for at finde ud af hvad der er brug for af kompetenceudvikling.

Nogle fagforeninger arbejder også med kompetenceafklaring af deres medlemmer, både de ledige og de beskæftigede med henblik på jobmatch og behov for kompetenceudvikling. Jobcentrene har tilsvarende opgaver opgave og i de fleste aktiveringsforløb er kompetenceafklaring et vigtigt element.

I de folkeoplysende skoleformer arbejdes der i forskellig grad med afklaring af kompetencer. Fpr nogen målgrupper er det relevant, for andre i mindre grad eller slet ikke.

I forbindelse med afklaringen er det et meget bredt felt af faglige, sociale og personlige kompetencer der skal i spil. I en tradition, hvor der især er blevet lagt vægt på formelle kompetencer og eksamensbeviser, betyder fokus på den brede realkompetence, at den enkelte kommer gennem en personlig udviklingsproces.
Når der kommer ord på realkompetencerne bliver de synlige for den enkelte. Der er erfaring for, at den enkelte kan blive meget overrasket over, hvad og hvor meget der kan tælle med og som oftest får den der er blevet afklaret mod på at gå videre med noget nyt, uddannelse eller nye arbejdsopgaver (se motivation).

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.