Arbejdsmarkedsuddannelse, AMU

Fra 1.8.2007 skal AMU gennemføre individuel kompetencevurdering, IKV. Det er et krav, at der udstedes uddannelsesbevis, når den enkelte behersker en hel arbejdsmarkedsuddannelse og/eller et helt fag, eller et kompetencebevis, når den enkeltes realkompetence svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse eller/dele af et enkelt fag.

Beviserne skal være gangbare uddannelsesstederne imellem. IKV skal tilbydes uanset om man ønsker at uddanne sig på AMU eller om man eksempelvis skal bruge dokumentationen i forbindelse med jobsøgning. Både beskæftigede og ledige kan tilbydes IKV.

Vurderingen må være fra en halv til fem dage. For indvandrere og flygtning uden dokumentation på kompetencer erhvervet uden for Danmark kan det dog tage op til ti dage.

Se: Metoder til realkompetenceafklaring - og vurdering

Se: Undervisningsministeriets håndbog om Individuel kompetencevurdering i AMU

Se: Overordnet indgang til Undervisningsministeriet vedr. individuel kompetencevurdering i AMU - videreformidler  til andre links, vedr. lovgivning mv.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.