Bias

Bias er et engelsk ord, der bruges i forbindelse med vurdering. Det betyder, at den, der gennemfører evalueringen, har forudfattede meninger og fordomme.
Det påvirker evalueringen på en negativ måde, den bliver ikke så neutral som muligt, og der kan stilles spørgsmålstegn ved resultaterne af evalueringen. Når der er bias, bliver evalueringen ikke objektiv, men subjektiv.

Bias kan også være en systematisk fejl, for eksempel i den måde et spørgeskema er udformet på. Hvis skemaet ikke har alle relevante svarmuligheder, kan den person, der skal udfylde skemaet, blive udelukket fra at svare korrekt. Manglende svarmuligheder kan betyde, at der ikke er taget højde for mangfoldighed. Det kan dreje sig om minoriteters særlige forhold og synspunkter på grundlag af race, religion, seksuel præference, politisk ståsted eller andet. Der kan f.eks. være en bias i forhold til køn eller uddannelsesniveau.

Bias er en alvorlig sag, som der i flere lande lovgives mod, også i forbindelse med realkompetencevurdering, for eksempel i USA og England. Der er udviklet forskellige former for procedurer og kvalitetstjek, der skal sikre borgerne mod denne form overgreb.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.