Certificering

Certificering er en fase i processen, som uddannelsesinstitutionerne eller kursusudbyderne står for.

Certificering er udstedelse af officielle dokumenter eller certifikater, der er juridisk bindende. Vi kender det som svendebreve, eksamensbeviser og traditionelle karakterbøger. I forbindelse med realkompetencevurdering er uddannelsesbeviser og kompetencebeviser eksempler på certificering.

Ved at deltage i konkrete kurser kan den enkelte få et certifikat på at have gennemført kurset, for eksempel efteruddannelse på en frisørskole eller et leverandørkursusus på en virksomhed.
De certifikater, som private kursusudbydere udsteder har forskellig status, og eksemplerne viser at certificering bruges bredt.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.