Det Nationale Kompetenceregnskab (NKR)

Det Nationale Kompetenceregnskab, NKR, var et udviklingsprojekt, som idag er nedlagt. I Danmark udgjorde det en betydelig inspirationskilde til arbejdet med at udvikle modeller og indikatorer til afklaring af realkompetence.

NKR udsprang af et samarbejde med OECD og 11 andre lande, som havde indkredset de nødvendige kompetencer for, at nationerne fortsat kunne udvikle sig og være konkurrencedygtige på det globale marked.
Oprindeligt var det det såkaldte DeSeCo-projekt, som definerede en række nøglekompetencer.

NKR omfatter følgende kompetencer:

 • Social kompetence
 • Literacy
 • Læringskompetence
 • Kommunikationskompetence
 • Selvledelseskompetence
 • Kreativ og innovativ kompetence
 • Demokratisk kompetence
 • Miljø- og naturkompetence
 • Kulturel kompetence
 • Helbreds- og fysisk kompetence
 • 'Kreativ og innovativ kompetence' er kommet til i den danske version, men til gengæld er 'værdikompetence' fra OECD-udspillet udeladt.

Formålet med at udvikle Det Nationale Kompetenceregnskab var at dække et samfundsmæssigt behov for:

- at identificere nationale udfordringer og gøre status over kompetenceniveauet i det danske samfund
- at udpege muligheder og barrierer for livslang læring og samfundsmæssig kompetenceudvikling i Danmark
- at identificere behov for udvikling af menneskelige ressourcer i arbejdslivet og i uddannelsessektoren.

Hidtil er Danmark det eneste land, der har udarbejdet et sådant nationalt kompetenceregnskab. Derfor er det ikke muligt at gennemføre en sammenligning, der viser, hvordan Danmark klarer sig i forhold til andre lande.

Her kan du læse mere om de forskningsmæssige udredninger og analyser af de enkelte nøglekompetencer.
Hver enkelt kompetence er beskrevet generelt, opdelt i delkomponenter, afgrænset ift. hinanden og sat i sammenhæng med arbejde, uddannelse og det civile liv.
Endelig er der for hver kompetence udarbejdet forslag til indikatorer, som kan udtrykke, hvor og hvordan den enkelte besidder kompetencerne.

Resume af den afsluttende rapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.