Diplomuddannelse og VVU

Fra 1. august 2007 skal ansøgere til videregående voksenuddannelser, VVU, og diplomuddannelser kunne optages på baggrund af deres realkompetencer. Tidligere har ansøgere skullet dokumentere 2 års erhvervserfaring og relevant adgangsgivende uddannelse.

Optagelse kan nu ske på baggrund af en individuel kompetencevurdering, IKV. Ansøgeren kan enten få udstedt et adgangsbevis, kompetencebevis, eller et uddannelsesbevis afhængigt af om den enkelte behersker hele uddannelsen eller dele deraf.

Vurderingen må højst tage en uge og for ansøgere med en uddannelse over erhvervsuddannelseniveau koster det penge at få foretaget en IKV. For andre er det gratis.

Se også Metoder til realkompetenceafklaring - og vurdering.

Læs 'Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne'.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.