Dokumentation

Dokumentation er en fase i processen.

Når den enkelte er blevet afklaret (Se: afklaring) i forhold til sin realkompetence, skal den dokumenteres. Realkompetence skal gøres synlig i forhold til omverdenen. Den enkelte skal på forskellig vis dokumentere, hvad hun rent faktisk kan, bevise sine kompetencer, sådan at det bliver muligt at vurdere (Se: vurdering) og evt. anerkende (Se: anerkendelse) dem.

Dokumentationen kan have forskellig form, og der er udviklet forskellige former for dokumentationsværktøjer.
Undervisningsministeriet står bag disse initiativer:

Rød pilRedskab til dokumentation af realkompetence erhvervet i arbejdslivet

Rød pilRedskab til dokumentation af realkompetence erhvervet i folkeoplysningen

Rød pilRedskab til dokumentation af realkompetence i foreningslivet

Rød pilRedskab til dokumentation af realkompetence i frivilligt socialt arbejde

Se et eksempel på et realkompetencedokument udfyldt i forhold til et kursus på en Idrætsdaghøjskole

I forskellige regi bliver der arbejdet med at støtte dokumentationsprocessen, og der er udviklet en lang række dokumentationsværktøjer med forskellige navne, blandt andre:

De ovennævnte eksempler er resultat af et omfattende decentralt udviklingsarbejde, hvor der arbejdes med forskellige beskrivelser og grafiske fremstillinger af den enkeltes realkompetence.
Det er en særlig udfordring at definere acceptable former for dokumentation, der ikke udelukkende er baseret på, hvad personen har skrevet, idet der er store grupper, der kan have glæde af realkompetencevurdering, men netop er svage på skriftlig formuleringsevne.

Produktionsskolerne har i 2008 gennemført et omfattende dokumentationsprojekt, hvor 18 skoler har arbejdet med forskellige former for dokumentation af elevernes lærin. Læs mere om dokumentationsprojektet her.

Også i andre lande er der udviklet omfattende dokumentationsrammer, hvor der skal bruges faste - og dermed genkendelige - formularer.
Et springende punkt i dokumentationen er, hvorvidt den udelukkende bygger på selvevaluering, eller der er en arbejdsgiver, vejleder eller sparringspartner eller lignende inde over processen for at attestere dokumentationen.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.