European Qualification Framework

European Qualification Framework (EQF) kan oversættes til referenceramme for kvalifikationer. EQF har været undervejs i EU-systemet i flere år og blev godkendt i Ministerrådet og i EU-parlamentet i november 2007 og i Kommissionen i april 2008.
Referencerammen er frivillig at anvende for EU's medlemslande, fordi uddannelser ikke er et område, hvor EU kan vedtage direktiver og pålægge landene bestemte systemer og handlinger.

EQF består af otte kvalifikationsniveauer. De beskriver, hvad personen ved, forstår og er i stand til at udføre, uafhængigt af det system, som han eller hun har tilegnet sig kvalifikationerne i.
Kommissionen har to hovedformål med referencerammen:
• At fremme mobilitet mellem landene
• At fremme livslang læring

Den europæiske organisation for voksenuddannelse og folkeoplysning, EAEA, lægger vægt på, at EQF flytter fokus fra uddannelses-input til output, fra uddannelsesplaner og fast pensum til læringsresultater og udbytte. Det ser de tre fordele i:
• Det fremmer en bedre sammenhæng mellem uddannelse/oplæring og arbejdsmarkedets behov
• Det fremmer anerkendelsen af uformel og ikke-formel læring
• Det fremmer overførelsen og anvendelsen af kvalifikationer på tværs af landegrænser og uddannelsessystemer.

I udarbejdelsen af den danske kvalifikationsramme deltog Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Den danske referenceramme skal understøtte livslang læring ved at synliggøre de forskellige uddannelsesveje til at opnå offentligt anerkendte uddannelser og skabe bedre grundlag for sammenligning og anerkendelse af kvalifikationer i uddannelsessystemet. Sigtet er også, at rammen skal kunne bidrage til at understøtte anerkendelse af realkompetence.

Derudover består en vigtig del af arbejdet i at sikre sammenhæng med den europæiske referenceramme og se på, hvordan danske kvalifikationer kan indplaceres i forhold til den europæiske. Det skal ske ved at øge gensidig anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.

 

Rød pilStyrelsen for International Uddannelse præsenterer den danske kvalifikaitonsramme. Læs mere her.

Rød pilUndervisningsministeriet har udarbejdet en introduktion til den danske kvalifikaitonsramme, hvor kvalifikaitonsrammens otte niveauer er beskrevet. Læs den her.

Rød pilKommissionens pressemeddelelse om EQF.

Rød pilLæs her Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring. Af dokumentets bilag fremgår en begrebsdefinition og en beskrivelse af de 8 niveauer i referencerammen.

Rød pilTrans-European Qualifications Framework Development (TransEQFrame) - oversigt over arbejdet med at implementere den europæiske kvalifikationsramme i EU-landene.

Rød pilCEDEFOP har i september 2009 publiceret en oversigt over status på udviklingen af nationale referencerammer i de enkelte europæiske lande. Danmark er relativt langt fremme i processen. Læs oversigten her.