Fælles Kompetence Beskrivelser

De fælles kompetencebeskrivelser (FKB) er omdrejningspunktet i den nye Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), der trådte i kraft i 2004.

En FKB omfatter

- en beskrivelse af jobområdet

- en beskrivelse af de relevante kompetencer på arbejdspladserne i jobområdet

- en beskrivelse af de tilknyttede mål for uddannelsen (se: læringsresultater).
Det drejer sig dels om AMU-uddannelserne, dels om de enkeltfag på erhvervsuddannelserne, der er omfattet af FKB.

FKB skal være med til at sikre et voksen- og efteruddannelsestilbud med en klar arbejdsmarkedsrettet profil.

FKB udgør rammen for realkompetencevurdering i erhvervsuddannelserne som enkeltfag og i AMU-regi. Her benævnes det som Individuel Kompetence Afklaring.

Rød pilSe også Undervisningsministeriet om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.