Faser i processen

I Danmark har vi ikke ét fælles system til anerkendelse af realkompetence på tværs af uddannelses-sektorer og -typer. Derfor eksisterer der ikke én fastlagt model med bestemte faser i en bestemt rækkefølge.
Der er dog generelt en række faser, som den enkelte skal igennem i et forløb med henblik på at få anerkendt og vurderet sin realkompetence. Hver enkelt fase har bestemte formål, og der bruges særlige metoder  i de enkelte faser.

Processen kan for eksempel opdeles i følgende faser:

I nogle lande står det samme system for samtlige faser. I andre er der en opdeling mellem de instanser, der bistår med vejledning og dokumentation, og de myndigheder, der foretager den egentlig vurdering.
Den sidste model - med en uafhængig vurderingsinstans - anbefaler Dansk Folkeoplysnings Samråd.

I Undervisningsministeriets håndbog om realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse kan du læse om fire forskellige deltagere, der gerne vil have gennemført en realkompetencevurdering inden for forskellige uddannelsesområder. I casebeskrivelserne er de forskellige faser i processen beskrevet. Læs casebeskrivelserne her.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.