Formel læring

Læring finder sted i en række forskellige sammenhænge.
Formel læring foregår i det formelle uddannelsessystem med centralt fastsat indhold og meritangivelse. Eksamenssystemet er en del af det formelle, nationale uddannelsessystem.
Formel læring er karakteriseret ved at være struktureret, og den foregår med et bevidst mål om at lære (intentionel).
Den foregår på formelle uddannelsesinstitutioner (skoler, seminarier, universiteter ol.). Den formelle læring opfatter vi som det, der kommer ud af undervisning - lige fra 1. klasse til de længste videregående uddannelser.

Se: Ikke-formel læring

Se: Uformel læring

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.