Frivillighedsbevis

Som elev på en kompetencegivende ungdomsuddannelse kan du nu få et frivillighedsbevis for at lave frivilligt arbejde i minimum 20 timer. Arbejde skal ligge uden for skoletiden. Initiativet hedder Projekt Frivillig og har fungeret siden februar 2010.

Projekt Frivillig er blevet til i et tværministerielt samarbejde mellem Social-, Undervisnings- og Kulturministeriet som et led i regeringens kvalitetsreform. Tanken er at introducere de unge for den frivillige verden og tilbyde dem et bevis, som kan vedlægges eksamensbeviset.

DFS mener det er positivt, at der med initiativet kommer fokus på, at man opnår mange nyttige realkompetence ved at arbejde frivilligt, men mener samtidig, at der skal mere end 20 timer til at udvikle kompetencer, der har en reel værdi og som er kvalificerende i forhold til jobsøgning og adgang til uddannelse.

Læs mere om Projekt Frivillig.

Læs udvalgsrapporten.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.