Godskrivning

Den enkelte uddannelsesinstitution afgør, om og i hvilket omfang den realkompetence, som en ansøger har erhvervet gennem erhvervserfaring eller tidligere uddannelse godskrives.
Dette bør ske, når realkompetencerne svarer til eller ækvivalerer de mål, der er formuleret for en given uddannelse eller dele af den, og vurderes til at være på et niveau, der svarer til kravene i uddannelsens bekendtgørelse.

Fører realkompetencevurderingen til en godskrivning er der tale om en reel anerkendelse af realkompetence, som kan udmønte sig i form af enten et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.