Grundlæggende voksenuddannelse, GVU

Alle som søger om optag på GVU skal gennemføre en individuel kompetencevurdering, IKV. IKV er således obligatorisk og der udarbejdes en GVU-uddannelsesplan på baggrund af vurderingen. Den enkelte får udstedt et kompetencebevis for de dele af uddannelsen, som han eller hun allerede behersker. Med kompetencebeviset i hånden har den enkelte 6 år til at gennemføre uddannelsen og dermed blive faglært.

Det er gratis at få foretaget en IKV i GVU og det kan tage fra en halv dag og op til to uger. I forbindelse med IKV er der klagemulighed til kvalifikationsnævnet.

Se: Metoder til realkompetenceafklaring - og vurdering.

Se: Undervisningsministeriets håndbog om 'Realkompetence - parat til GVU-start på SOSU.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.