Ikke-formel læring

Læring finder sted i en række forskellige sammenhænge.
Ikke-formel læring er struktureret og foregår som oftest med en bevidst hensigt om at lære noget. Den er intentionel. Til gengæld er den ikke rettet mod det autoriserede eksamenssystem, som formel læring er.
Som eksempler på ikke-formel læring kan nævnes et leverandør-kursus på en arbejdsplads, et medarbejderseminar eller et tillidsmandskursus. Her kan der forekomme prøver og certificeringer, men de er ikke en del af det formelle, nationale uddannelsessystem.
De folkeoplysende skoleformer (aftenskoler, højskoler, daghøjskoler og produktionsskoler) har ikke-formel læring som deres primære målsætning og har ikke tradition for prøver.
Også træner- og instruktøruddannelser i den frivillige sektor udgør eksempler på ikke-formel læring.

Se: Uformel læring

Se: Formel læring

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.