Individuel kompetenceafklaring (IKA)

Fra 1. august 2007 blev IKA afløst af IKV, Individuel kompetencevurdering.  Formålet med IKA var, ligesom IKV er det i dag, at afklare, vurdere, anerkende og dokumentere de kommende deltageres kompetencer med henblik på at skræddersy et relevant AMU-uddannelsestilbud. Når deltageren allerede har nogle af de nødvendige kompetencer, som de er beskrevet i de fælles kompetencebeskrivelser kan uddannelsen forkortes på grundlag af IKA. Det betyder, at skolen skal være fleksibel og indrette sit tilbud på deltagernes - og deres arbejdsgiveres - behov.

Der er gennemført individuel realkompetenceafklaring og -vurdering i arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU) siden 1994. Fra 2004 skal enkeltfag på erhvervsuddannelserne også tilbyde IKA. IKA gennemføres som et kursus-forløb med de dertil knyttede tilskudsordninger.

De grundlæggende principper fra IKA er bibeholdt i IKV. Forskellen er dog, at der med IKV'en indføres mulighed for at udstede kompetencebevis og uddannelsesbevis.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.