Individuel Kompetence Vurdering (IKV)

Individuel Kompetencevurdering er et tilbud til borgerne, hvor den enkelte kan få sin realkompetence vurderet i forhold til målene i en given uddannelse.
Formålet er at give ansøgeren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetencer.

På baggrund af realkompetencevurderingen afgøres det, om og på hvilket niveau ansøgeren kan optages på den givne uddannelse, og om der evt. kan blive tale om afkortning af uddannelsen.

Fra 1.8 2007 skal arbejdsmarkedsuddannelserne gennemføre individuel kompetencevurdering. AMU-systemet har hidtil gennemført Individuel Kompetenceafklaring (Se: IKA) med henblik på at tilrettelægge et uddannelsesforløb på AMU.

Individuel kompetencevurdering gennemføres altid i forbindelse med grundlæggende voksenuddannelse (GVU) som grundlag for en personlig uddannelsesplan.

Fra 1.8. 2007 er der tilbud om individuel realkompetenceafklaring i videreuddannelsessystemet for voksne på Erhvervsakademierne og i forhold til diplomuddannelser på CVU'erne.

Fra 1.8. 2008 skal der tilbydes individuel realkompetenceafklaring på VUC i forhold til almen voksenuddannelse og HF. VUC skal dog også tilbyde individuel kompetenceafklaring uden at borgeren efterfølgende søger om optagelse på den pågældende institution.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.