Informationsfase

Informationsfasen er en fase i processen

Borgeren skal informeres om, at der eksisterer en mulighed for at få anerkendt sin realkompetence.
Herhjemme er det aktuelt den enkelte skole, f.eks. AMU eller erhvervsuddannelserne, der informerer brugerne.

En model for folkeoplysningen kan være, at man gør opmærksom på, at der er et frivilligt tilbud om afklaring af realkompetence, samtidig med annonceringen af et folkeoplysende forløb, f.eks. en højskole eller en aftenskole. (Se: Værktøjer)

Ved en uafhængig instans - som det for eksempel kendes i England og Frankrig - kan en voksenvejleder informere og vejlede om mulighederne for realkompetencevurdering, herunder formål, betingelser, målgrupper, indhold, varighed, pris.
Opgaven kan også omfatte at motivere og/ eller opfordre den enkelte til at lade sine realkompetencer afklare og vurdere. Der er også en opgave med at henvise til de steder, hvor det rent faktisk er muligt at gå igennem realkompetenceprocessen. Der er stor forskel på, hvordan systemet er bygget op i de forskellige lande.

I nogle lande er der iværksat forskellige tiltag for at markedsføre ideen. Der gennemføres brede kampagner; udbyderne markedsfører sig; der oprettes centrale call centre m.v.
Mere målrettet kan f.eks. tillidsmændene på arbejdspladserne fortælle kollegerne om muligheden, eller ledelsen kan opfordre medarbejderne til at gå ind i et nærmere defineret afklaringsforløb, enten internt i virksomheden eller eksternt.

I Danmark har Undervisningsministeriet iværksat en kampagne i 2008, som skal gøre opmærksom på de nye muligheder for anerkendelse af realkompetencer. Læs om kampagnen her.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.