Integration

Flygtninge og indvandrere kommer med meget forskellig baggrund, og det kræver en målrettet indsats at sikre en hensigtsmæssig indgang til det danske samfund. Mange bliver ikke matchet med et relevant job - eller et relevant uddannelsestilbud.

Et af redskaberne er at få synliggjort de kompetencer og ressourcer, den enkelte reelt er i besiddelse af. Der skal findes en måde, hvorpå man kan oversætte og dokumentere den enkeltes kompetencer, der består af en blanding af udenlandsk uddannelse, personlige egenskaber og arbejdserfaring.

Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats arbejder med kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. De arbejder bl.a. både med en afklaringsskabelon og et kompetencekort.

For personer med gymnasiale uddannelser og videregående uddannelseskvalifikationer tilbyder Cirius vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser. Både med henblik på videre uddannelse her i Danmark og med henblik på det danske arbejdsmarked og evt. optagelse i en a-kasse.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.