Kompetencebevis

Når en uddannelsesinstitution har gennemført en realkompetencevurdering, skal den udstede et kompetencebevis, hvis den pågældende ansøger har dokumenteret, og institutionen har vurderet og anerkendt, at ansøgerens realkompetence giver grundlag for det. Dette kan gøres i forhold til:

Rød pilArbejdsmarkedsuddannelser, AMU

Rød pil Grundlæggende voksenuddannelser, GVU

Rød pilAlmen voksenuddannelser, AVU, og HF enkeltfag

Rød pilDiplomuddannelser og videregående voksenuddannelser, VVU

Kompetencebeviset kan omfatte dele af et fag, et helt fag eller dele af en uddannelse afhængig af hvilken type uddannelse, der er tale om. Kompetencebeviset skal kunne anerkendes uddannelsesinstitutionerne indbyrdes.Hvis en ansøger får sin realkompetence vurderet til at svare til en hel uddannelse, udstedes der et uddannelsesbevis. I Danmark udstedes der uddannelsesbeviser i forhold til AMU-uddannelser og diplomuddannelser.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.