Kvalifikationsnævn

Kvalifikationsnævnet er den ankeinstans, som evt. klager i forbindelse med den individuelle kompetenceafklaring skal stiles til.

Inden 4 uger efter resultater er blevet meddelt, skal borgeren sende sin klage til den uddannelsesinstitution, der har forestået realkompetencevurderingen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.
Hvis den pågældende uddannelsesinstitution fastholder sin vurdering, skal den videresende klagen til Kvalifikationsnævnet, der har den endelige afgørelse.

Rød pilPå hjemmesiden for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan du finde en grundigere beskrivelse af Kvalifikationsnævnet.

Rød pil I den årlige beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. kan man se, hvordan det går med behandlingen af klagesager.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.