Legitimitet

Arbejdet med realkompetence skal sikres legitimitet, således at der er tillid til resultaterne af vurderingen.
Legitimiteten opnås ved, at vurderingen bygger på et lødigt grundlag, dvs. at de metoder der bruges til afklaring og dokumentation, skal være pålidelige og gyldige, således at vurderingen kan ske på et kvalificeret og troværdigt grundlag.

For at sikre troværdigheden for realkompetencedokumentationen fra 3. sektor er det en god idé at benytte sig af en sparringspartner. Når en sparringspartner stiller uddybende spørgsmål til dokumentationen af de konkrete kompetencer kvalificeres resultatet og i et aftagerperspektiv vil dokumentationen ofte have en højere grad af legitimitet, når dokumentet er underskrevet af en sparringspartner.

Legitimiteten hænger nøje sammen med reliabilitet og validitet. I hverdagssprog betyder det, at processen i alle faser skal gå ordentligt og retfærdigt til, så borgerne kan fæste lid til dette nye tilbud.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.