Livslang læring

Begrebet signalerer, at vi alle skal lære livet igennem - som børn, som unge og som voksne.
Det er egentligt ikke nyt her i Danmark, når vi tænker på højskoleophold, aftenskoler, AMU-kurser eller HF-kurser.
Vi har tradition for at sætte fokus på voksnes muligheder for at dygtiggøre sig. Voksne er sikret adgang til læring gennem vores formelle uddannelsessystem, gennem læring på arbejdspladserne og gennem læring i folkeoplysningen.

EU
EU kommissionen har formuleret en vision om livslang læring i Europa. Det fremgår første gang som policy af Kommissionens " Memorandum for livslang læring fra 2000 ".
Ud fra en økonomisk tankegang vil Kommissionen styrke Europas stilling i den globale konkurrence. Livslang læring skal

  • sikre, at borgerne kan bestride opgaverne på arbejdsmarkedet
  • sikre, at de er fleksible og mobile både mellem forskellige jobs, brancher og lande,
  • og  bidrage til sammenhængskraften i samfundet.

I EU's memorandum tales der ikke blot om livslang læring, men også om livsvid læring.
EU's memorandum havde en betydelig gennemslagkraft på den nationale uddannelsespolitiske dagsorden.
I memorandum-teksten fremhæves synliggørelse af realkompetence som et område, der skal fokuseres på.

Opfølgningen på EU's memorandum om livslang læring blev - efter en høringsrunde - en meddelelse fra kommissionen af den 21. november 2001. (Rød pilRealiseringen af et europæisk område for livslang læring). Også i dette dokument fremhæves anerkendelse af realkompetence som et af de prioriterede indsatsområder. 

Rådets resolution om livslang læring fra 27. juni 2002 bekræfter definitionerne på livslang læring og opfordrer medlemsstaterne til at "fremme samarbejde og effektive foranstaltninger til validering af læringsresultater, der er afgørende for at bygge bro mellem formel, ikke-formel og uformel læring og dermed er en forudsætning for at skabe et europæisk område for livslang læring.

I 2006 opfordrede Det Europæiske Råd alle medlemslandene til at udvikle en strategi for livslang læring. Læs her Rådets 'action programme' for realisering af livslang læring. Det politiske ønske er, at Den Europæiske Union i 2010 skal være den mest konkurrence dygtige viden-baserede økonomi i verden. I Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle spiller realkompetencebegrebet en central rolle. Anerkendelsen af realkompetence ses som et middel til at få folk tilbage på uddannelsessystem så de kan fortsætte med at dygtiggøre sig.

Fra december 2008 foreligger en statusrapport, der bl.a. konkluderer at der nationalt fortsat skal være fokus på realkompetencevurdering og vejledning, og at samarbejde på tværs af skoleform/sektor og nationale grænser skal fremme mobilitet og øget deltagelse i livslang læring. Læs rapporten her

UNESCO
Allerede i 60'erne satte UNESCO (FN's uddannelsesorganisation) livslang læring for alle som målsætning. Formålet var at sikre den enkelte og regionerne, ikke mindst i 3. verdenslande, mulighed for at udvikle sig ved, at voksne får basal uddannelse, for eksempel i form af læring i hverdagen, livskompetencer o.l.
Fra UNESCO kom i 1996 den såkaldte Delors-rapport, der giver et bud på, hvad livslang læring skal omfatte, nemlig - at lære at leve sammen, lære at vide, lære at handle, lære at være.

OECD
OECD påpeger nødvendigheden af livslang læring ud fra en mere entydig økonomisk tankegang. Fra midten af 90'erne indsamlede OECD landerapporter om hvordan de enkelte lande håndterede livslang læring, og hvilke nøglekompetencer, der var centrale at udvikle.

OECD har i 2006 taget initiativ til en indsats vedrørende realkompetencevurdering.
Rød pilLæs mere om dette.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.