Logbog

Logbog er et redskab til realkompetencedokumentation og -vurdering.

Selve ordet logbog stammer fra skibsfarten, hvor den, der har vagten, skriver om vind og vejr, skibets position og andre vigtige oplysninger for, at skibet kan føres sikkert frem. Logbogen fastholder informationerne til fælles bedste og kan i tilfælde af ulykker måske være med til at opklare, hvad der er gået galt.

I forbindelse med realkompetencedokumentation er en logbog også en måde at fastholde en udvikling på. Med faste/jævne mellemrum skriver deltagerne notater om små og store ting i hverdagen, for eksempel på en produktionsskole.

Egå produktionsskole arbejdes der med logbøger. Læs mere her.

Formålet er at notere sig, hvad der sker i den pædagogiske proces, både fagligt og socialt. Logbogen dokumenterer løbende, hvordan processen udvikler sig. På grundlag af optegnelserne er det muligt at tænke over og vurdere processen og dermed give eleverne indsigt i egne handlinger og holdninger.
Logbogen kan være personlig eller være fælles for en projektgruppe eller en hel klasse/et helt hold.
Logbogen kan udgøre en del af grundlaget for en vurdering og kan ligeledes give grundlag for såvel selvevaluering og  gruppeevaluering.

Systemer til logbogskrivning kendes både fra folkeskolen, gymnasiet og de videregående uddannelser, hvor der er udviklet særlige netbaserede dialoglogbøger, der gør det muligt for den studerende løbende at være i kontakt med sin vejleder.

Undervisningsministeriet har udgivet denne publikation om brug af logbog på produktionsskoler.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.