Mål

Vurderingen af den enkelte sker i forhold til en given uddannelses mål.

I bekendtgørelserne for de enkelte uddannelser er der beskrivelser af uddannelsesmål for de enkelte fag, der udtrykker præcist hvilket læringsresultat eller læringsudbytte den enkelte forventes at opnå på et givet trin eller niveau. Det er i forhold til disse centralt fastsatte mål den enkeltes præstation vurderes både ved løbende bedømmelse af standpunkt, ved traditionel eksamen og ved en realkompetencevurdering. (Se: referenceramme)

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.