Merit

Merit er godkendelse af elementer fra én formel uddannelse som led i en anden formel uddannelse. Denne form for merit - eller godkendelse - er der mulighed for inden for alle uddannelser i kraft af særlige meritbestemmelser.
Merit er altså et snævrere begreb end anerkendelse af realkompetence, hvor det er kompetencer fra såvel formel uddannelse, som erhvervserfaring, og kompetencer fra 3. sektor, der tæller med.

Det er den uddannelsesinstitution, der skal optage en ny elev eller studerende, som afgør, om og i hvilket omfang der kan gives merit.

Formålet med at give merit er at afkorte et formelt uddannelsesforløb.

Kvalifikationsnævnet behandler klager om meritafgørelser.

I en rapport fra Danmarks Evalueringsinsitut undersøges bl.a. hvorvidt meritsystemet skaber fleksibilitet i uddannelsessystemet og om institutionerne vurderer meritsager på et fagligt solidt grundlag. Læs hele rapporten: Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.