Metakompetencer

Metakompetencer anvendes af OECD som overbegreb for nøglekompetencer. I OECD taler man om tre metakompetencer:

  1. at kunne handle selvstændigt og refleksivt
  2. at kunne anvende redskaber interaktivt
  3. at kunne tilhøre og fungere i socialt heterogene grupper

Disse metakompetencer har iflg. DeSeCO-rapporten universel karakter.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.