Metoder til realkompetenceafklaring og vurdering

Der er generelt metodefrihed i forhold til individuel kompetencevurdering, IKV, men uddannelsesinstitutionerne har ansvaret for at metoderne er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens lovmæssige bestemmelser.

Den individuelle kompetencevurdering foregår på uddannelsesinstitutionerne, som via forskellige metoder vurderer om realkompetencerne ækvivalerer (Se: ækvivalens) de pågældende fag. Metoderne vil afhænge af hvilken type kompetencer, der skal synliggøres og hvilke fag, der skal vurderes i forhold til. Det ideelle er, at bruge en kombination af metoder, men metodevalget vil afhænge af de rammer og økonomiske vilkår, der er til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

En lang række metoder kan bruges til at synliggøre realkompetence. Det er vigtigt, at den enkelte borger selv er aktiv i processen og at der er mulighed for dialog. De enkelte metoder har både styrker og svagheder. Ved at kombinere metoderne sikrer man, at den enkelte får forskellige måder at vise sin realkompetence på, og at der kan komme så mange nuancer med som muligt i grundlaget for vurderingen.

Mulighederne omfatter blandt andet:

Selvevaluering
• Gruppeevaluering
• Lærer/leder evaluering
• Observation
Interview
• Spørgeskema
• Test
Psykologiske tests (bruges ikke af uddannelsesinstitutioner, men er gængse i virksomhedssammenhæng)
 CV
• Portfolio
• Logbog

Konkret er rammerne for de forskellige uddannelsesområder:

arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU, kan metoderne for vurderingen bl.a. omfatte interview, øvelser og observation af løsning af autentiske eller simulerede arbejdsopgaver. IKV'en kan vare fra en halv til en fem dage. For indvandrere og flygtninge uden dokumentation på kompetencer erhvervet uden for Danmark kan det dog tage op til ti dage.

På de grundlæggende voksenuddannelser, GVU, er IKV et integreret forløb i uddannelsen og vurderingsmetoderne omfatter bl.a. værkstedsbaserede øvelser, screening, test, vejledningssamtaler, afprøvning af praktiske færdigheder mv. Vurderingen kan tage fra en halv dag og op til to uger.

På de almene voksenuddannelser og på HF enkeltfag kan en ansøger anmode om et kompetencebevis på baggrund af sine realkompetencer. Målene for vurderingen er fagets fagbeskrivelse og vurderingsmetoderne kan omfatte vejledningssamtaler, skriftlige og /eller mundtlige test. Vurderingen må max tage 4 dage.

diplomuddannelserne og på de videregående voksenuddannelser, VVU, kan optagelse ske på baggrund af en realkompetencevurdering. Vurderingen kan enten føre til et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis. Vurderingen foregår i forhold til studieordningens målbeskrivelse og vurderingsmetoderne vil være interview, skriftlige og mundtlige fremlæggelser, vejledningssamtaler mv. Vurderingen må højst tage en uge.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.