Min kompetencemappe

Undervisningsministeriet står bag udviklingen af en dokumentationsmappe, hvori den enkelte løbende kan samle forskellige former for dokumentation for sin realkompetence. Mappen hedder "Min kompetencemappe" og er et elektronisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte ved ansøgning til uddannelser og til brug på arbejdsmarkedet.

Min Kompetencemappe har gennemgået en grundig revision og relanceres i 2011. Kompetencemappen linker nu tydeligt til redskaberne, der kan bruges til afklaring og dokumentation af realkompetencer udviklet i 3. sektor. I forhold til dokumentation af sproglige kompetencer linkes til Studieskolens selvevalueringsskema og de sproglige kompetencer dokumenteres nu i overensstemmelse med den europæiske referenceramme for sprog. Det betyder, at hvis du skal bruge din dokumentationsmappe indenfor Europa vil en kommende uddannelsesinstitution eller arbejdsgiver hurtigt kunne genkende dit sproglige niveau.

Indholdet i "Min kompetencemappe" kan udgøre et godt udgangspunkt for at udfylde den skabelon, der er i det europæiske CV. Redskabet er tilgængeligt i både en dansk og engelsk version.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.