Nationalt Videncenter for Realkompetence

Nationalt Videncenter for Realkompetence (NVR) bidrager til indsamling, udvikling og formidling af viden om anerkendelse af realkompetencer med et særligt fokus på metoder til dokumentation og vurdering af realkompetencer.

Centeret virker som "Selskab til fremme for realkompetencen" og bidrager således til udvikling af en bevidst, kritisk og konstruktiv praksis og viden om arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i Danmark.

Aktiviteterne knytter sig til nationale og internationale tiltag om at sikre, at livslang læring og livsbred/livsvid læring synliggøres og anerkendes til glæde for den enkelte og for samfundet.
NVR samarbejder med forskningsinstitutioner i Danmark, i Norden og internationalt.

De centrale opgaver for NVR er:
• Udvikling af nationale metoder for realkompetencevurderinger primært inden for voksenuddannelsessystemet til og med diplomniveau. Der arbejdes desuden med implementering af realkompetencevurdering inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser
• Udviklings- og kvalitetsarbejde rettet mod dokumentation, vurdering og anerkendelse af den kompetenceudvikling, der sker på arbejdspladsen og i den tredje sektor og bidrage til et konstruktivt samarbejde mellem uddannelser, virksomheder og tredje sektor
• Udviklingsarbejder, der retter sig mod sikring af kvalitet i principper, modeller og metoder
• Bidrag til debat om god praksis, handlemuligheder, problemfelter og udfordringer i arbejdet med realkompetencer
• Kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med dokumentation, vurdering og anerkendelse af realkompetencer
• Formidling, videndeling og dialog i form af hjemmeside, efteruddannelsesaktiviteter, konferencer, netværksdannelser og publikationer.
• Forskningsobservatorium i form af at kunne pege på anvendelsesperspektiver og temaer, problemstillinger og udfordringer
• Konsulentvirksomhed

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.