Nøglekompetencer

Nøglekompetencer er de kompetencer, der udpeges til at være helt centrale og relevante i forhold til de udfordringer, enkeltpersoner, brancher eller samfundet står over for. I forskellige perioder er der bestemte typer problemstillinger og opgaver, vi skal kunne løse for at klare os. For eksempel er det i dag en nøglekompetence at kunne håndtere en computer og kunne tale fremmedsprog.

Der er udarbejdet forskellige bud, hvilke nøglekompetencer det er nødvendigt at fremme:

EU
En arbejdsgruppe under EU har defineret nøglekompetencer som dem, der fremmer personlig tilfredsstillelse, social integration, aktivt medborgerskab og beskæftigelse. De foreslår følgende otte fælles nøglekompetencer for at fremme livslang læring:

  1. Kommunikativ kompetence i modersmålet
  2. Kommunikativ kompetence i fremmedsprog
  3. Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og teknologisk basiskompetence
  4. Digital kompetence
  5. Læringskompetence
  6. Interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer
  7. Iværksætterånd
  8. Kulturel udtryksevne.

Forslaget er en del af EU's arbejdsprogram for 2010 vedrørende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne.

OECD
OECD tog i 1997 initiativ til det såkaldte DeSeCo-projekt, som skulle definere og udvælge nøglekompetencer "Definition and Selection of Competencies"). Dette arbejde, som udgjorde noget af en pionérindstas, har været inspirationskilde både til EU's initiativer og til danske intiativer.
Læs mere
Også begrebet metakompetencer står centralt i OECD's arbejde.

Danmark
I forbindelse med udarbejdelsen af det nationale kompetenceregnskab i 2002 blev der på dansk grund defineret 10 nøglekompetencer.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.