Psykologiske tests

Psykologiske tests er en metode til realkompetenceafklaring og vurdering.

Psykologiske tests udvikles på grundlag af psykologisk teori med det formål at beskrive og/eller måle psykiske egenskaber hos den enkelte, for eksempel intelligens eller personlighed.

Testene kan være mere eller mindre komplekse. De opbygges for f.eks. at kunne sige noget om:

  • i hvilken grad testpersonen har et bestemt personlighedstræk (for eksempel socialt åben eller lukket over for andre)
  • eller hvilke måder den enkelte foretrækker at løse en opgave på (prøver sig frem, skaffer information fra andre eller finder en teoretisk løsning først).

I nogle tests måles intelligensen med det formål at finde et talmæssigt resultat, for eksempel på den enkeltes intelligenskvotient - denne type test kaldes psykometriske tests.

Der findes en lang række forskellige typer af psykologiske tests, for eksempel:

  • Generelle kognitive færdighedsprøver, for eksempel for at diagnosticere demens
  • Test af specifikke anlæg eller færdigheder
  • Test af særlige interesseområder
  • Test af faktorer, der har indflydelse på motivation
  • Test af personlighedstræk, personlighedsprofil og -type
  • Test af gruppedynamisk tilsnit
  • Test af kreativitet
  • Test af læringsstil

Der er med andre ord udviklet en lang række af omfattende testbatterier - med forskellige sværhedsgrader og formål.
At gennemføre psykologiske tests kræver normalt autorisation på grundlag af en særlig uddannelse.

Psykologiske tests anvendes til at diagnosticere for eksempel indlæringsvanskeligheder og psykiske lidelser.
Af relevans for realkompetenceafklaringen er de psykologiske tests, som bruges i virksomhedernes regi til at afdække, hvilke ressourcer der findes hos nuværende og kommende medarbejdere. Man ønsker at forudsige den enkeltes potentialer.

I uddannelsessystemet er det primært forskellige former for intelligensprøver, der især tidligere har dannet grundlag for at vurdere, om der var behov for en særlig indsats.
I dag er der stor interesse, særlig på grundskoleniveau, for at afdække elevernes forskellige intelligensprofiler og læringsstile med udgangspunkt i Howard Gardners teorier (1).

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.

 

Note

(1) Gardner, Howard (1983): Frames of Mind. The theory f Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, Howard (1993): Creating Minds. New York: Basic Books.
Gardner, Howard (2001): Disciplin og Dannelse. København: Gyldendal.