Realkompetenceguider

I DFS regi bliver der i 2008/2009 uddannet et hold realkompetenceguider. Guiderne, som har deres daglige virke i en folkeoplysende skoleform eller frivillig forening fordelt over hele Danmark, har gennem deres uddannelsesforløb opnået et grundigt kendskab til realkompetencebegrebet og til Undervisningsministeriets realkompetenceredskaber, se værktøjer. Guiderne har kvalificeret viden om og erfaring med rollen som sparringspartner og flere arbejder med at igangsætte sparringspartnerkurser,  så flere folkeoplysere kan få mulighed for at øve sig i denne rolle.

Sigtet med uddannelsen af realkompetencevejledere og -guider er at få spredt kendskabet til realkompetencebegrebet i den 3. sektor og at give deltagere i folkeoplysningen en reel og troværdig mulighed for at få dokumenteret de erhvervede realkompetencer med hjælp fra en kvalificeret sparringspartner.

Her kan du se det materiale, som blev brug på forløbet.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.