Referenceramme

Realkompetencevurdering skal foregå i forhold til noget. Det kan være i forhold til, hvad der kræves i uddannelsessystemet, eller i forhold til, hvad der kræves i nogle jobfunktioner.

Referencerammen for realkompetencevurdering kan enten være uddannelsessystemet mål og standarder, som det for eksempel er tilfældet her i Danmark (Se: Individuel kompetencevurdering, Se: Fælles kompetence Beskrivelser) og i Norge (Landerapport: Norge).
Eller referencerammen kan være arbejdslivets krav, som det for eksempel er tilfældet i England og i Finland (Landerapport: England og Realkompetencevurdering: Internationale Erfaringer).

Der er stigende fokus på, at det vil gøre det lettere at vurdere kompetencer, når uddannelse er beskrevet i kompetencetermer i form af læringsmål, slutmål eller udbyttet af en læringsproces. Denne omstilling er langt fra gennemført i Danmark.

Traditionelt har vi i de enkelte lande lagt stor vægt på undervisningens konkrete indhold: hvilket pensum skulle eleverne igennem, hvilken rækkefølge lærte de stoffet i, og hvilke metoder blev der brugt i undervisningen?
Med fokus på læringsmålene (Se: Fælles Kompetencebeskrivelser) er det vigtige, hvad den enkelte reelt kan, mens det er mindre interessant, hvordan hun er kommet frem til resultatet.

Når vi ønsker at kunne sammenligne og overføre kompetencer fra sektor til sektor eller fra land til land, bliver det centralt at kunne definere læringsmålene i brede kompetencetermer.
European Qualification Framework er netop et forsøg på at opstille en fælles referenceramme.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.